Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o.

byla založena v r. 2004 jako právnická osoba v rámci skupiny firem působících jako skupina CALLISTO. První podnikatelské aktivity s touto značkou začaly v r. 1999 a již od počátku působení byly zaměřeny na strategické poradenské služby pro vrcholový management firem. Později se působení skupiny těchto firem rozvinulo z čistě poradenského na komplexní expertní systemickou práci, zejména na systemické koučování a související systemické poradenství v celých firemních - sociálních systémech.

V současné době je Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o. jednou z hlavních společností působících v rámci PERFORMANCE TUNING®, moderního oboru ladění výkonu firem cestou vytěžování jejich vnitřních zdrojů - www.performancetuning.eu.

Performance Tuning® - obor úspěšných

Dopady světové hospodářské krize tvrdě prověřují ve firmách tradičně používané způsoby zacházení s jednotlivci, týmy, ale i s celými firmami. Jako odpověď na postupy, pro které je charakteristické dodávání zdrojů zvně společnosti (tradiční řízení, vzdělávání, poradenství, finanční dotace a investice, najímání expertů), nebo redukce vlastních zdrojů, které firma neumí využít (krizové řízení), se na přelomu tisíciletí objevuje obor, pro nějž je charakteristická základní myšlenka – vystačit si s tím, co máme a maximálně to vytěžit. Performance Tuning® je završením více než třicetiletého výzkumu a aplikací tzv. systemického přístupu, umožňujícího efektivně zacházet se živými systémy, mezi něž patří také firmy. Tyto živé celky mají celou řadu vlastností, se kterými tradiční postupy vedení, řízení, vzdělávání, ale i výchovy naprosto nepočítají, a proto také selhávají. Výsledkem aplikací systemického přístupu do komerční sféry bylo nejprve v 90. letech minulého století velmi účinné individuální systemické koučování jako nástroj zvýšení výkonu a dosahování cílů jednotlivců. Následovalo skupinové systemické koučování, které je důslednou aplikací systemického zacházení s tzv. malým sociálním systémem (v počtu do 6 lidí). Nemá nic společného s nově vznikajícím pojmem týmové koučování, které svojí účinností mnohonásobně převyšuje. Zvyšování výkonu a dosahování cílů velkých sociálních systémů však systemický přístup již nemůže řešit formou koučování. Postupně zkoumané a aplikované postupy a metody narůstaly do takové komplexnosti, až postupně vznikl celý obor, jehož charakteristikou je zvýšení výkonu celých firem bez nutnosti doplňovat know-how firmy, nové lidi, finance či jiné zdroje. Tento obor se v současnosti přednáší na několika českých univerzitách a koncem roku 2012 vzniká ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze Performance Tuning® Academy. Prvním počinem této akademie jsou jak veřejné programy Performance Tuning® pro podnikatele a manažery z praxe, tak ucelený studijní program v rámci konceptu celoživotního vzdělávání. Rozsahem i obsahem tento program odpovídá připravovanému studijnímu oboru i pro řádné studenty magisterského stupně.

PERFORMANCE TUNING® pro veřejnost

Performance Tuning® Coaching

Termín konání I.setkání nového výcviku PERFORMANCE TUNING® COACHING: 15.10. - 17.10. 2019

Místo konání: INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT VŠE v PRAZE a další výcvikové prostory k tomu určené

Místo konání: ISBM VŠE PRAHA

Performance Tuning® Coaching

Workshop Performance Tuning®

Termín konání: 12. 11. 2019, INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT VŠE v PRAZE

Workshop Performance Tuning®

Performance Tuning® Coaching – MASTER CERTIFIED

Termín konání výcviku I.setkání : 20.11. - 22.11. 2019

Místo konání: INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT VŠE v PRAZE

Performance Tuning® Coaching – MASTER CERTIFIED

Prodat o 100% víc?

Je možné v době krize zvednout výkon obchodníků? A jak?

Prodat o 100% víc?

Performance Tuning® Leadership

První samostatný modul Performance Tuning® Academy zaměřený na Performance Tuning® Leadership byl realizovaný na International School of Business and Management Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 2013.

Více informací naleznete na stránkách ISBM VŠE Praha: odkaz

Leták ke stažení ZDE

Performance Tuning® Leadership

Jsme jednou z hlavních společností působících v rámci
PERFORMANCE TUNING®