Služby

V popředí našeho portfolia služeb stojí produkty, které jsou směřovány k:

  • obchodu a zaměřené na zvýšení tržeb a optimalizaci prodeje = Sales Performance Tuning®
  • hodnototvorným (odběratelsko-dodavatelským) řetězcům a zaměřené na zvýšení prodejní hodnoty výrobků, zboží či služeb a minimalizaci neefektivních procesů = Production Performance Tuning®
  • k firmě jako celku a zaměřené na zvýšení efektivity řídících mechanismů = Administration Performance Tuning®

Jednotícím smyslem je reálné splnění potřebných firemních cílů a dosažení „tvrdých“ parametrů zadaných firmě jejím vedením a majiteli. Základním parametrem úspěšnosti je dosažená měřitelná změna.

Více informací naleznete na webových stránkách oboru PERFORMANCE TUNING® www.performancetuning.cz