Individuální systemické koučování

SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ...

 • je způsob vedení lidí při dosahování konkrétních cílů
 • je přístup orientovaný na řešení - extrémně účinný při hledání řešení těch problémů, které se zdály doposud téměř neřešitelné
 • je cesta k dosažení žádoucí dohodnuté cílové změny
 • se zaměřuje na příležitosti, ne na chyby, které se staly
 • pomáhá koučovanému uvědomovat si své vnitřní i vnější zdroje a začít je více využívat
 • vede k samostatnosti, vytváří a zvyšuje sebedůvěru a odpovědnost za své jednání
 • se uplatňuje tam, kde dosavadní přístupy už nestačí

...EFEKTIVNÍ DOSAŽENÍ CÍLŮ

 • systemický kouč umí pracovat s lidmi natolik účinně, že lidé ze sebe dostanou mnohem více, než si vůbec umějí představit
 • systemický kouč vystupuje jako expert na profesionální zacházení s problémem
 • kouč pomáhá pracovníkovi dosáhnout vyšších výkonů s vynaložením menšího úsilí
 • systemický kouč umí účinně pracovat s konkrétním zadáním tak, aby koučovaný dosáhl požadovaného reálného výsledku
 • systemický kouč dosahuje lepších výsledků než tradiční manager

ZPŮSOB MYŠLENÍ JE KLÍČEM

K DOBRÉMU VÝKONU, AŤ DĚLÁME COKOLIV

Jednoduchý návod, jak nejlépe pochopit sílu a efektivitu systemického koučování si můžete stáhnout ZDE

Pokud byste chtěli přímo „zažít“ koučování ve formě nezávazného zkušenostního prožitku, máme pro Vás >>> systemickou ochutnávku.