Výcvik interních koučů I. a II. stupeň

Neocenitelným přínosem pro moderní firmu je mít v týmu svého vlastního interního kouče, který znalostí problematiky řešení problémů, mechanismů podpory lidí při dosahování cílů a schopností umožnit dosažení reálné změny přinese firmě měřitelný růst a optimalizaci výkonnosti. Absolvent tohoto výcviku může poté ve své firmě ihned realizovat principy systemického managementu a procesního řízení firem.

CO SE NAUČÍTE?

  • pracovat s lidmi natolik účinně, že lidé ze sebe dostanou mnohem víc, než si vůbec umějí představit
  • účinně zacházet se sebou a rozvíjet se
  • jinak rozumět mezilidským vztahům a problémům, aby je bylo možné řešit
  • jak jinak chápat fungování firemních struktur/systémů („Jak to opravdu funguje, co je ovlivňuje a co je brzdí? Proč se to nedaří řídit?“)
  • lépe rozumět vztahům mezi firmou a jejími pracovníky
  • více uplatňovat systémový a strategický přístup bez ztráty operativního výkonu

NÁPLŇ A STRUKTURA

  • rozsah 115 hodin formou 3denních soustředění v průběhu 6-9 měsíců
  • samotný výcvik probíhá formou systemického skupinového koučování
  • teoretická část je vyvážena praktickými cvičeními účastníků a prací pod supervizí
  • obhájením praktické ukázky systemického koučování získá účastník certifikát o absolvování výcviku

Objednávkový formulář a další informace získáte na info@expertcallisto.com.