Certifikace interního Grid® lektora a interního systemického kouče

V evropském měřítku zcela ojedinělý dlouhodobý program rozvoje lidských zdrojů, jehož měřitelným výsledkem jsou vedoucí pracovníci odhodlaní dosahovat špičkových výkonů, kteří ví, jak nadchnout své týmy.

V dnešním podnikatelském prostředí existuje mnoho velkých národních a nadnárodních společností, které potřebují systematicky a v celofiremním kontextu zajistit jednotný a vysoce kvalitní koncepční rozvoj a směřování středního, vyššího i vedoucího managementu, kdy při outsourcingu takové služby by náklady mohly růst do astronomických výšin.

Synergickým propojením celosvětově uznávaného standardu managerského chování "Leadership GRID" a posledních poznatků a vysoké účinnosti systemického koučování přináší nyní asociované partnerství společností Grid International CZ a Expertní skupina CALLISTO CZ zcela unikátní rozvojový program, a to Certifikaci interního Grid® lektora a interního systemického kouče.

Současné využití těchto dvou přístupů umožňuje jednotlivcům i skupinám jasně identifikovat, co dělají výborně, kde by se měli změnit a toto rozpoznání důsledně implementovat v praxi.

SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ

Představuje účinný přístup, jak dosáhnout dopředu naplánovaného cíle. Systemický kouč nemusí být expertem v oblasti, kde koučuje, jeho expertnost spočívá v dokonalém zvládnutí profese systemického kouče. Zaměřuje se více na možnosti řešení těžkostí, resp. problému, než na analýzu jejich příčin, více na hledání vlastních zdrojů klienta než na analýzu jeho selhání. Proto se systemický přístup v angličtině označuje jako "solution focused", tedy zaměřený na řešení.

MANAŽERSKÁ MŘÍŽKA

V podnikatelské praxi tyto cíle ve třech rovinách "vůdce – tým – firemní kultura" precizně identifikuje a zpracovává metodika "Leadership GRID", mezinárodně uznávaný standard manažerského chování světové sítě Grid International. Ve více než 40 zemích světa manažeři prostřednictvím programů GRID přesně identifikují "kde jsou", "kam se potřebují dostat" a "co pro to musí udělat". Tento výstup poté funguje jako efektivní zadání pro práci na rozvoji jednotlivce a jeho týmu formou koučování.

--popis obrázku--

PARTNERSTVÍ

Skutečný úspěch při dosahování měřitelných výsledků záleží na práci samotných manažerů v mezidobí mezi jednotlivými částmi programů GRID. V této realizační fázi je potřebná podpora systemického kouče, experta na zacházení s překážkami a dosahování změn. Proto vzniklo asociované partnerství mezi Expertní skupina CALLISTO CZ a Grid International CZ, kterým obě společnosti svým klientům garantují dosažení změn v každodenním fungování firmy.

Certifikace interního Grid® lektora a interního systemického kouče

Vybraný pracovník společnosti projde několikaměsíčním výcvikem zakončeným dvojí certifikací a získá tak schopnost vést Leadership Grid®-semináře pro ostatní zaměstnance podniku. Zároveň se tím stává koučem celého procesu změn ve firmě. Oproti externím specialistům je zvýhodněn detailní znalostí poměrů ve společnosti, propojenou s metodickou průpravou získanou při certifikaci. Účastníky seminářů i koučování je vnímám jako jeden z nich, což zvyšuje atmosféru otevřenosti.

V praxi bývá tímto úkolem často pověřen pracovník personálního oddělení, který zodpovídá za oblast vzdělávání zaměstnanců, což usnadňuje propojení Grid®-seminářů a systemického koučování s ostatními tréninkovými aktivitami ve společnosti.

CERTIFIKACE GRID®-LEKTORA

Probíhá jako čtyřfázový proces, který spočívá v následujících krocích:

  1. účast na čtyřdenním otevřeném Leadership Grid®-semináři
  2. účast na čtyřdenním Grid®-Trainer semináři
  3. vedení interního Leadership Grid®-semináře jako co-trainer
  4. samostatné vedení interního Leadership Grid®-semináře s asistencí certifikovaného Grid®-lektora

CERTIFIKACE SYSTEMICKÉHO KOUČE

Probíhá rovněž jako čtyřfázový proces, který spočívá v následujících krocích:

  1. třídenní úvod do systemické teorie s následnou samostatnou praxí
  2. třídenní praktický nácvik s reflexí teoretických základů a následnou samostatnou praxí
  3. třídenní praktický trénink metodiky s následnou samostatnou praxí
  4. jednodenní osvědčující supervize

Chcete-li se dozvědět o tomto jedinečném výcvikovém programu více pavla.hodacova@expertcallisto.com