Change management

Change management – prevence a zvládání stresových vlivů

Tento rozvojový program řeší formou systemického koučování velmi citlivou problematiku prevence a zvládání stresových vlivů probíhajících během řízení změn ve firmách. Jeho hlavním smyslem je zabránit možné fluktuaci zaměstnanců a zapojit je do aktivní spolupráce na řízení dynamicky probíhající změny. Vysoká účinnost a efektivita tohoto programu spočívá v použití systemického koučování jako metody, která způsobí primárně žádoucí změny na úrovni myšlení a přístupu lidí k samotné změně. Na základě takto dosažené změny v myšlení pak samovolně vzniká proaktivní spoluzapojení účastníků programu do koncepce řízení změny díky jejich vlastní definici své role vůči change managementu a jejich získaném zájmu se na budoucí změně osobně podílet. Před zahájením programu jsou společně se zadavatelem precizně vyjednány parametry měřitelnosti úspěchu provedeného programu a tyto jsou po absolvování programu samotným měřítkem dosažených efektů.

FORMA PROGRAMU

Program probíhá formou skupinového systemického koučování. Účastníci programu za pomoci systemického kouče odhalují všechny možné stresující vlivy v případě chystaných změn, a to na úrovni každého jednotlivce zvlášť. Skupina poté týmově zpracovává takto získané podněty jako zadání pro společnou týmovou práci na prevenci individuálních osobních stresových vlivů tak, aby bezpečně provedla každého svého člena chystaným obdobím změn. Výsledkem je zvýšená schopnost pracovat sama se sebou (sebereflexe) ve stresovém prostředí během implementace dynamických změn ve společnosti. Tímto efektem program dosahuje výraznější snížení rizika fluktuace zaměstnanců než je tomu u tradičně prováděných programů. Získané nové dovednosti jsou trvalé a díky spoluautorství na jejich vzniku jsou pro každého účastníka programu dále v praxi také velmi použitelné a účinné.

Účastníci programu získají jako podklad pro zacházení sama se sebou výsledky pozorování tzv. externích pozorovatelů v 10 osobnostních škálách (které se projevují zejména během probíhajících změn change managementu) v porovnání s tím, jak se v těchto deseti osobnostních škálách vnímají oni sami. Získaná informace o rozdílu mezi tím „jak se vnímám já“ versus „jak mě vnímají jiní“ je základem pro dlouhodobou práci sama na sobě pro optimální zvládnutí stresu při řízení změny pro každého účastníka programu zvlášť.

ROZSAH PROGRAMU

Celkem 20 hodin

  1. den 10:00 – 22:00 hodin
  2. den 9:00 – 17:00 hodin

Máte-li zájem dozvědět se o tomto programu více na pavla.hodacova@expertcallisto.com