Grid – vzdělávací programy

Cílem naší práce je pomoci firmám maximálně využít lidského potenciálu a umožnit tím zlepšení výkonnosti, vnitřního fungování a optimalizaci vnitrofiremních sociálních systémů. Je mnoho cest, kterými lze dojít ke kýženému cíli, a proto se snažíme poskytnout co nejširší nabídku služeb pro naše klienty.Zde si Vám dovolujeme představit naše asociované partnery, se kterými nás spojuje jak shodný přístup k práci a společné hodnoty, tak i letitá zkušenost z přípravy společných programů propojujících naše know-how do originálního celku.

Qam, s.r.o.

--popis obrázku-- quam_logo Teambuilding, q-Hra, Event management, firemní akce, Activity days – práce se sociálním systémem firmy a jejím prostředím může mít mnoho podob, o kterých jste dosud možná nevěděli. Přenesení do „jiné reality“ a vystavení neočekávaným situacím poskytne každému nepřeberné množství podnětů k osobnímu růstu a rozvoji mnoha svých schopností. Hlavní aktivita – q-Hra – umožňuje celému sociálnímu systému klientské firmy či jejím obchodním partnerům přenastavit potřebné vztahy v souladu se systemickými principy v rámci prožitku „virtuální reality“ q-Hry.

Více na www.qam.cz

Dále doporučujeme: