Systemický management

TAKÉ SE STÁLE SETKÁVÁTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PROBLÉMY?

 • Zadal jsem podřízenému, co přesně má udělat, ale on přesto udělal něco jiného.
 • Zadal jsem podřízenému cíle ke splnění a on je stejně nedodržel.
 • Moji podřízení se chovají jako by byli „vypnutí“.
 • Přijal jsem nového obchodníka (nebo manažera) pro jeho dosavadní "drive" a úspěchy.
 • Myslel jsem si, že tím zvedne výkon skupiny mých "zvadlých a vyhořelých" podřízených.
 • Místo toho se ale on sám v krátké době přizpůsobil jim a ztratil svůj "drive".
 • Řízení mých pracovníků, jejich kontrola, motivování a reportování mi zabírá příliš mnoho času a nezbývá mi pak čas na mou práci. Musím pořád kontrolovat co a jak dělají, jinak bychom nedosahovali výsledků, které potřebujeme.
 • To, jestli dosáhneme naplánovaných cílu nebo ne, jako by bylo jen mojí starostí. Mým podřízeným jako by to bylo jedno.
 • Na začátku roku si naplánujeme "čísla" a už v prvních měsících je nedodržujeme. Ať děláme cokoliv, do konce roku plánované cíle nikdy úplně nedodržíme.
 • Kvalita práce je u nás téma jen pro interní auditory ISO. Jinak s tím nikdo neumí pracovat tak, aby se podle toho práce zaměstnanců skutečně měnila.
 • Přestože podporujeme vlastní rozvoj zaměstnanců a zavedli jsme i firemní vzdělávání, zaměstnanci na sobe příliš nepracují. Asi jejich vzdělávání zrušíme.
 • I když máme ve firmě schopné lidi, meziročně se jejich výkon postupně snižuje.

ANO! ALE CO S TÍM?

Se všemi těmito nepříjemnými fenomény aktivně pracuje tzv. systemický management, soubor principů řízení vycházející z vědeckých poznatků systemického přístupu. Aplikuje do manažerské praxe moderní teorii sociálních systémů, komunikační teorii, teorii autopoiezy, kybernetiku 2. řádu a strukturalistické teorie tak, aby oproti standardním manažerským přístupům bylo při řízení dosahováno vyšších efektů s vynaložením menší energie a času samotných manažerů.

Základním nástrojem systemického managementu je tzv. intervalové řízení, které výrazně šetří čas manažerů strávený průběžnou kontrolou a korigováním činnosti jejich podřízených, a které zároveň tyto podřízené pracovníky intenzivně vede k vyšší kompetentnosti, tj. i k vyšší schopnosti dosahovat potřebných cílu.

KOMU JE URČEN?

Intenzivní vzdělávací program systemický management, kterým je možné získat znalosti potřebné k zavedení tohoto velmi účinného manažerského přístupu do běžné práce manažera, je určen nejen pro klíčové vedoucí pracovníky firem, ale také pro střední management odpovědný za důležité firemní podprocesy.

Pro bližší seznámení s tímto vzdělávacím programem a pro Vaše fundované posouzení, zda může být tento komplexní program významným příspěvkem ke zvýšení efektivity řízení ve Vaší společnosti, jsme připravili společný půldenní workshop systemického managementu určený pro všechny, kteří se o tomto vzdělávacím programu chtějí a potřebují dozvědět více.

Objednávkový formulář na workshop naleznete ZDE